fler faktoider

fler faktoider

Amning och alkohol

Otänkbart?

Vad det rent medicinska beträffar: Promillen i mjölken är densamma som i blodet. Om modern har exempelvis 0,2 ‰ i blodet så får barnet samma i mjölken. Och 0,2 ‰ är verkligen en mycket alkoholsvag dryck - lättöl är hundra gånger starkare. Även med hänsyn taget till de allra minsta barnen med outvecklade kroppar.

Alkohol har inga positiva effekter för amningen. Enligt nuvarande forskning innebär det dock inga medicinska risker för barnet om du dricker måttliga mängder alkohol när du ammar, det vill säga 1-2 glas vin eller motsvarande 1-2 gånger i veckan. Den mängd alkohol som barnet kan få i sig med bröstmjölken är mycket liten.

Livsmedelsverket

Vad det övriga beträffar: Frågan är, ifall ni inte visste det, synnerligen laddad. En mor med barn och butelj, hur ser inte det ut? Skulle det vara fritt fram att råsupa även om man kånkar på en liten? Med mycket mera.

Det medicinska konstaterandet ovan innebär inget mer än just detta, att det inte föreligger någon risk för alkoholskador. Det är en annan sak än att den som har hand om ett mycket litet barn inte ska tappa kontrollen över situationen. Det är ingen frisedel, ingen ursäkt för att hälla i sig. Naturligtvis.

I den ofta märkliga och infekterade debatten kan man se ett icke-argument mer eller mindre antytt, att den som avhåller sig helt från alkohol därmed blir bättre mor och människa. Eller att den som inte kan avstå under den relativt korta tid det är frågan om måtte ha någon sorts beroende: "Är alkoholen viktigare än ditt barn?" är förvisso svårt att värja sig mot. Men den som ställer en sådan fråga verkar främst vara inställd på att försvara sin etablerade uppfattning och vinna debatten; när man upptäcker att det medicinska området inte erbjuder tillräckligt stöd, så flyttar man fokus. Så kan det gå till även utanför yviga internetforum.

En annan aspekt på alkohol och amning är den sociala. Som förälder behöver man tänka på hur alkohol kan påverka koncentrationsförmågan, beteendet och omdömet och hur det kan påverka hur man tar hand om ett litet spädbarn.

Vårdguiden

Det gäller naturligtvis även de som ger mjölkersättning, liksom fäder. Men rådet hamnar ändå under rubriken Amning.

Det var 2008 som Livsmedelsverket ändrade rekommendationen, från att tidigare ha avrått helt från alkohol i samband med amning till ovanstående. Det var inte en stundens ingivelse utan gjordes efter år av funderande och diskuterande, med de icke-medicinska frågorna ständigt närvarande.

  – Det har aldrig funnits någon vettig biologisk grund för detta råd. Alkohol går enbart över i bröstmjölk i minimala proportioner. Det har jag tjatat om i flera år och det vet alla inblandade parter, säger Agnes Wold, stridbar docent och allergiexpert i Göteborg. Det handlar bara om moraliska attityder mot kvinnor i allmänhet och särskilt de som dricker.

SvD (2008)

Olle Hernell, medlem i den expertgrupp som Livsmedelsverket konsulterade, har följande tänkvärt att säga om de icke-medicinska aspekterna av amning och alkohol:

  – Vill man prata moral ska man kanske titta mer på pappornas drickande, säger han. Men som jag ser det finns det också risker med omotiverat hårda rekommendationer. De kan exempelvis leda till att mamman slutar amma. Men de förlorar också trovärdighet. Då kanske folk tror att även den nolltolerans mot alkohol som gäller för gravida inte är så mycket att bry sig om. Och det vore ödesdigert eftersom det är solklart att man inte ska dricka en droppe under graviditeten.

Systembolagets tidning Bolaget nr 1/2009

La Bière est Nourrissante
"Öl är närande" -- reklam av okänt datum och ursprung

Jag har försökt att göra internationella jämförelser. Resultatet blev mycket blandat. Besked som det från Livsmedelsrådet förefaller tämligen ovanliga. Många studerar enbart dryckesvanor som gränsar till eller avgjort tyder på alkoholism (som den brittiska rapporten om hon som satte i sig 75 cl sprit under ett dygn, samtidigt som hon ammade ett åtta dagar gammalt barn) utan att gå in på eventuella risker vid måttlig konsumtion. Andra tar det säkra före det osäkra och förespråkar helnykterism, och verkar omedvetna om hur små alkoholhalter det faktiskt gäller, eller obenägna att tala om det. Eller så studerar man huruvida produktionen påverkas, vilket inte är ointressant men återigen är en annan sak. På det hela taget verkar intresset för frågan "är små alkoholmängder OK när man ammar?" variera rejält mellan olika kulturer. Inte ens PubMed hade mycket att säga.

Women who are breastfeeding are also advised to stop drinking because small amounts of alcohol can enter the milk

National Toxicology Program, USA

People disagree about the amount that can cause problems. It depends on how much and when you drink. Anything more than an occasional drink is not recommended.

Centre for Addiction and Mental Health, Kanada

Bref, si on ne peut indiscutablement pas recommander la prise régulière d'alcool pendant l'allaitement, il n'existe pas non plus d’arguments réellement fondés permettant de déconseiller formellement la consommation d'une quantité modeste et/ou occasionnelle de boissons alcoolisées.

Sammanfattningsvis, även om vi inte kan rekommendera regelbundet alkoholintag under amning, så finns det inga faktiska skäl att utförda några formella rekommendationer mot måttlig och/eller tillfällig alkoholkonsumtion.

La Leche League, Frankrike

Prinzipiell haben die Experten nichts gegen ein Glas Wein, aber mit zwei Einschränkungen: Sie sollten zwischen dem Alkoholgenuss und dem Stillen möglichst viel Zeit vergehen lassen und Sie sollten das Trinken nicht zu einer regelmäßigen Gewohnheit werden lassen, sondern es sich für wirklich besondere Anlässe aufsparen.

I princip har experterna inget emot ett glas vin, med två förbehåll: låt det gå så lång tid som möjligt mellan alkoholkonsumtion och amning, och låt inte drickandet bli en vana, men spara det för verkligt speciella tillfällen.

Babycenter.at, Österrike

Att öl tvärtom skulle vara särdeles nyttigt i sammanhanget är en ännu äldre uppfattning som även den saknar grund. (Det var kanske därför Livsmedelsverket lade in det lite märkliga klargörandet om "inga positiva effekter".) Sen finns det ett myller av amningsfaktoider dessutom, men jag nöjer mig för närvarande med detta.

Till sist ett upprepande: Det råder fortfarande totalförbud mot alkohol i samband med graviditet. Måhända en del blandat ihop begreppen här, eller varit rädda för att andra ska göra det.

Referenser:
Livsmedelsverket: Råd om mat till dig som ammar
Vårdguiden: Amning
Systembolaget: Alkohol under graviditet och amning
Glöm bort moraliska låsningar, Svenska Dagbladet 11 mars 2008
NTP-CERHR, USA: Alcohol
CAMH, Kanada: Alcohol, pregnancy and breast-feeding
La Leche League, Frankrike: Alcool et allaitement
Babycenter.at, Österrike: Darf ich trotz des Stillens Alkohol trinken?

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum