fler faktoider

fler faktoider

Absint

Förbjudet i Sverige

Absint har aldrig varit förbjudet i Sverige. I flera andra länder, som Frankrike (1915), USA (1912) och Schweiz (1907), men inte här.

Myten om den gröna fen och demonerna som följde henne har fängslat människor sedan hon bannlystes. Och eftersom tujoninnehållet har minskats till nära nog noll har flera länder återigen börjat sälja absint. Även om drycken aldrig förbjöds formellt här i Sverige såldes den inte på många år.

Staffan Brännstam, Systembolaget

Tujon är alltså den "aktiva substans" som skiljer absint från annan starksprit. Idag får absint innehålla max 10 mg tujon/kg (Systemet skriver "kg", inte "liter"). Myten som Brännstam nämner går bl.a. ut på att dåtidens uppgifter om om tujon-halter på över 100 eller rentav 200 mg/l verkar ha varit kraftigt överdrivna, på grund av bristande mätmetoder eller PR-sinne eller båda; när innehåll i gamla flaskor undersökts har facit visat sig ligga på knappt 10 mg/l.

Effekterna hos tujon verkar också ha överdrivits rejält. Detta kan bli föremål för en kommande utökning av denna artikel.

Intressant nog verkar uppfattningen om absintens status i Sverige ha förekommit åtminstone lite grann hos åtminstone en myndighet, ifall man nu var såpass osäkra att man såg sig föranledda att "undersöka" det hela:

På förfrågan från en spritimportör för en tid sedan undersökte Livsmedelsverket saken och meddelade därefter att inget förbud föreligger.

Anders Martvall (2001)

Liknande förvåning rapporteras från Storbritannien:

In the 1990s an importer, BBH Spirits, realized that there was no UK law prohibiting the sale of absinthe, as it had never been banned there.

Wikipedia

Lagstiftningen har nu justerats i EU. Just denna fråga verkar märkvärdigt trasslig; juridiskt sett skall förbudet från 1915 fortfarande gälla i Frankrike ("l'interdiction de l'absinthe en France de 1915 toujours en vigueur" - Wikipedia (fr.)) men ha kringgåtts av lagstiftarna själva genom att inte kalla dagens dryck för absinthe utan spiritueux aux plantes d'absinthe = "sprit med malört", med en gräns för tujon-halten på 35 mg/l.

I Frankrike tillverkades sålunda 1999 den första absinten sedan första världskriget: Versinthe Verte. I Schweiz (där drycken uppfanns) upphävdes förbudet 2005, även där med en högsta tujon-halt på 35 mg/l. Eller betydligt över vad l'heure verte kunde erbjuda under la belle époque.

Absinthe: L'alcool, voilà l'ennemi
Min favorit är det angenämt berusade marsvinet nere till vänster

Bonus-bild: En affisch från 1898 som klargör skillnaden mellan alkohol och alkohol. Vin, cider och öl är naturliga och bra, medan industrins destillat från sockerbetor, potatis och spannmål är konstgjorda och dåliga (det är inte min förenkling utan det står verkligen "naturliga drycker - bra" och "industriell alkohol - dålig"). Här finns mycket annat att notera, som djurförsöken: ett marsvin som får vin (till vänster) nyktrar snabbt till igen, medan absint (till höger) ger upphov till ett epileptiskt anfall och död. Affischen var tänkt att sättas upp i skolor.

Referenser:
Systembolaget: Den gröna fen
Anders Martvall, "Absint", Populär Historia 6/2001
Wikipedia (eng.): Absinthe
Wikipedia (fr.): Spiritueux aux plantes d'absinthe
Affischen:
The Virtual Absinthe Museum: Absinthe Posters XII - L'Alcool Voila l'Ennemi

Tack till CvD på Skalman som tipsade om den här faktoiden

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum