fler faktoider

fler faktoider

Ankäggsdirektivet

A har X ord, B har Y ord, och EU:s direktiv för produktion av ankägg har 26 911 ord

Denna tripp-trapp-trull-jämförelse (för X är alltid lägre än Y, och Y alltid mycket lägre än 26 911) finns i ett antal varianter. De två första kan vara Fader vår (64), tio Guds bud (267), talet vid Gettysburg (272) eller den amerikanska oavhängighetsförklaringen (1322) - för att ta de vanligaste varianterna. Observera att dessa siffror är de korrekta, med reservation för smärre räknefel - ofta uppges felaktiga siffror, som att Declaration of Independence bara skulle vara på 300 ord.

Men så kommer man till själva poängen - EU:s direktiv för import, export, produktion eller försäljning (buden varierar) av ankägg (den detaljen är det ingen som missar). Inte heller varierar siffran, märkligt nog; ibland är det "drygt 26 000", någon enstaka gång 10 000, men påfallande ofta är det just den udda siffran 26 911 man får ta del av.

För att göra en lång historia kort: Detta är en vandringsmyt, där "EU" och "ankäggsdirektiv" bara är en version.

I Sverige är det alltså ankäggsdirektivet som gäller ("kontrollerar marknaden" som det heter), men i exempelvis Norge, Tyskland och England är det ett karamell-direktiv ("Verordnung der EU-Kommission über den Import von Karamellen und Karamellprodukten") som är på prick 26 911 ord, i USA är det ett statligt direktiv som reglerar kålhandeln vanligast. Det verkar också vara den sistnämnda versionen som är den ursprungliga.

The cabbage myth was a great distortion of an actual document, a 1943 directive on cabbage seed. Holland, America's main source of the seed, had fallen to the Nazis, and a California speculator bought up the remaining supply, grown in Puget Sound. When he raised the price 800%, the Roosevelt Administration issued a directive setting a ceiling. The document had only 2,000 words, but at one point it included a definition of cabbage seed as "seed used to grow cabbage." One of the drafters wanted to omit the definition, but was told by his supervisor that all important terms must be defined. The memo came to the attention of the conservative Reader's Digest, which ridiculed it as bureaucratic verbiage.

Clare Booth Luce repeated the story occasionally in the late 1940s, but the ground became more fertile with Korean War price controls. By 1951 the regulation became attributed to Truman's Office of Price Stabilization, the list of succinct patriotic and religious documents had been added, and cabbage seed became simply cabbages. The imaginary regulation's wordcount rose ten-fold.

Barry O'Neill om mytens födelse

Ankäggsvarianten har spårats till Walter Cronkite, som 1977 nämnde att "a regulation involving the price of duck eggs" var på - gissa! - 26 911 ord. Det var säkert USA snarare än EU som avsågs. Mina huvudkällor är båda amerikanska, det vore intressant att studera hur de europeiska varianterna med karameller och ankägg spridits genom åren.

Folklore this may well be, but the future for the non-existent cabbage memo still shines bright, if recent references to it are any guide.

Barbara Mikkelson, snopes.com

Poängen med påståendet är givetvis att folk är mycket mer byråkratiska och mångordiga nu än förr. Det är ett faktum som man inte behöver dra fram påhittade kål-, karamell- och ankäggsdirektiv för att bekräfta. Har ännu inte hittat något genuint exempel från Europa som fungerar, men den australiensiska Policy Review vari man på 115 sidor går igenom bestämmelser rörande import av konserverade ankägg från Taiwan har säkert motsvarigheter lite varstans. Och den som tjusas av kortheten i tio Guds bud kan ju jämföra med, tja, Talmud? Där föreskrifterna rörande en del av hanteringen av påsklammet, för att ta ett enda exempel i högen, omfattar drygt 13 000 ord (Pesachim kap VII).

Referenser:
Snopes.com: Of Cabbages and Kingmakers
Barry O'Neill: Cabbages and Tobacco (Yale, augusti 1995)
Wikipedia (sv.): Fader vår; De tio budorden
Wikipedia (eng.): Gettysburg Address; United States Declaration of Independence
Bonus:
Biosecurity Australia: Policy Review for the Importation of Preserved Duck Eggs from Taiwan [PDF]

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum