fler faktoider

fler faktoider

17 mai

Norges nationaldag den 17 maj firas till minne av..?

Ibland är det lätt att bedöma hur utbredda och "rotade" myter är. Andra gånger är det knepigare, som i detta fall. Hur många är det som har för sig att den norska nationaldagen firas till minne av upplösningen av den svensk-norska unionen? Eller av freden efter andra världskriget? Jag har inte hittat mycket i textväg, vare sig på nätet eller i tidningar, så någon äkta faktoid är det inte, men jag har fått ett bestämt intryck av att båda missuppfattningarna har en viss utbredning i åtminstone Sverige; i Norge lär folk vara bättre underrättade. Då hundraårs-minnet av upplösningen uppmärksammades, med stor final den 7 juni 2005, så lärde sig nog en del hur det ligger till. Men jag låter det här ligga kvar ändå.

Lite historia: Sverige besegrade 1814 Danmark i ett mycket kort och effektivt krig. I den s.k. Kielfreden kom man bl.a. överens om att Danmark skulle lämna ifrån sig sin gamla provins Norge till Sverige. I Norge protesterade man våldsamt mot hanteringen; att Danmark gav upp sina anspråk på Norge var OK, men de hade ingen rätt att ge bort det, varför Norge i praktiken blivit ett självständigt land. Man satte därför ihop en grundlag - 36 dagar tog det - som antogs den 17 maj 1814. Samma dag valdes Kristian Fredrik till Norges kung.

Det man firar är alltså mycket riktigt självständigheten, men inte från Sverige 1905 eller Tyskland 1945 utan från Danmark och Sverige och vilket annat land som helst förresten 1814.

Som man kunde förvänta sig blev det lite si och så med den där självständigheten - efter lite krigande (i skrivande stund är detta f.ö. det senaste krig som Sverige varit direkt inblandat i) och mycket diplomati ingick man samma höst en tämligen ofrivillig union med Sverige, som varade fram till den 7 juni 1905. Först då kunde man på allvar börja tillämpa den fullständiga självständighet man planerade för 91 år tidigare. (Observera att personalunionen inte innebar att Norge var helt osjälvständigt. Man hade t.ex. egen lagstiftning. Men helt självständiga var man heller inte.)

I Europa tog andra världskriget slut i och med Tysklands kapitulation den 7 maj 1945. (Visserligen är 8 maj det formella datumet i sammanhanget, utom i Sovjet, men eftersom ingen brydde sig när det begav sig så...)

(Något att fundera på: Hade Sverige haft sin nationaldag den 6 juni även om stortinget tagit sitt beslut en dag tidigare? Hur skulle det i så fall tolkas?)

Referenser:
Nationalencyklopedin: svensk-norska unionen
Wikipedia: Svensk-norska unioner

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum