fler faktoider

fler faktoider

Vi använder 10 % av hjärnan

The average person uses no more than than one percent of their available brainpower
- The Brain Trust

Oavsett vilken procentsats som tillämpas är det högst oklart vad som egentligen menas. Är det en tiondel som jobbar alls medan resten ligger och vegeterar? Eller är det så stor del av hjärnan som är aktiv i varje givet ögonblick? Eller är det "prestation" snarare än fysisk kapacitet som avses? Eller är det vårt medvetna tänk som jämförs med vårt undermedvetna?

En tiondel jobbar alls medan resten ligger och vegeterar

Hjärnan kräver mycket energi, både för att växa och för att arbeta - den står exempelvis för 15-20 % av syreförbrukningen. Dessutom har jag hört att huvudets storlek gör sig märkbart vid naturliga förlossningar. En påfallande överdimensionerad hjärna skulle snart korrigeras av evolutionen.

Vidare så kräver neuroner och synapser arbete för att överleva - får de inga signaler så förtvinar de, något som också skett och ständigt sker hos var och en som läser eller rentav skriver detta. I vår allra första tillvaro bildas fler hjärnceller än vad som kommer till användning, de överflödiga försvinner.

Folk som får nämnvärda hjärnskador får alltid någon sorts men av dessa, oavsett vilken del av hjärnan som är inblandad. En tänkt hjärnoperation där man plockade bort 90 % skulle reducera patienten till en grönsak, oavsett hur snitten lades.

En tiondel av hjärnan är aktiv i varje givet ögonblick

Förut skrev jag så här: "Hjärnscanningar visar att det mycket riktigt är en helt liten del av hjärnan som är aktiv i varje givet ögonblick." Det visade sig dock vara en faktoid, det med!

Vare sig man med "aktivitet" menar elektrisk aktivitet eller förbrukning av glukos eller syre så pågår sådan oavbrutet, i hela hjärnan. Vad de välkända kulörta hjärnkartorna visar är skillnader i aktivitet från en tidpunkt till en annan.

Brain maps, Allen R. Braun, M.D.
Typexempel från Allen R. Braun, M.D.:
"Brain maps illustrating increasing activity..."

Korrigeringen av felet innebär dock inte att den "överliggande" faktoiden förstärks, tvärtom. Hela hjärnan är aktiv hela tiden.

Det är vidare ett faktum att hjärnan har inbyggd redundans; faller hjärnceller ifrån så kan de övriga vid behov omorganiseras på rätt häpnadsväckande sätt, i synnerhet hos små barn. Att redundansen inte är obegränsad visar effekterna av hjärnskador som nämns ovan.

Vår hjärna presterar tiondelen så väl som den skulle kunna

Eftersom det är omöjligt att sätta en procentuell siffra på en sådan del-prestation så kan detta argument inte ha med den ursprungliga påståendet att göra; det är alltså en efterhandskonstruktion.

En tiondel av vårt tänkande utgör det medvetna, resten det undermedvetna

Även detta torde vara en efterhandskonstruktion, av samma skäl.


Hur faktoiden uppstått är inte klarlagt. Källorna jag länkar till går igenom flera teorier; återkommande teman är ett ogrundat påstående från 1908 av en viss William James (samt liknande påståenden av andra genom åren): "We are making use of only a small part of our possible mental and physical resources" som tagits på större allvar än det fanns belägg för, ett antal missförstådda experiment, eller det faktum att man inte riktigt visste vad de många gliacellerna hade för sig (modifikationen "about" är avgjort på sin plats):

The brain contains about nine times more glial cells than neurons. Following its discovery in the 20th century, this fact underwent significant media distortion, emerging as the famous myth claiming that 'we are using only 10% of our brain'. The role of glial cells as managers of communications in the synapse gap, thus modifying learning pace, has been discovered only very recently.

Wikipedia

Sammanfattningsvis är detta en faktoid vars många tolkningsmöjligheter och varianter gör den arbetsam att avfärda fullständigt. Däremot är det mycket tydligt att de som hävdar att den på något sätt är sann har mycket lite att komma med.

Å andra sidan skall man kanske inte generalisera alltför mycket - tydligen finns det några bland oss som fått kläm på det hela (kursiveringar av U. G.):

Our minds are capable of remarkable, incredible feats, yet we don't use them to their full capacity. In fact, most of us only use about 10 per cent of our brains, if that. The other 90 per cent is full of untapped potential and undiscovered abilities, which means our minds are only operating in a very limited way instead of at full stretch. I believe that we once had full power over our minds. We had to, in order to survive, but as our world has become more sophisticated and complex we have forgotten many of the abilities we once had.

Uri Geller

En del "förklaringar" är mer avskräckande än andra. Man kan undra hur det står till med de där återstående procenten när de som lyckats komma åt dem formulerar sig exempelvis så här:

Dagens människor använder i genomsnitt 3-7% av hjärnans totala kapacitet medvetet. 93-97% av hjärnans kapacitet hör till det undermedvetna, där vårt intuitiva kapital finns lagrat. Integreras den dolda kapaciteten får vi ett helt nytt perspektiv på tillvaron. En global hjärna är femdimensionell och har utvecklat en öppen kommunikation med det undermedvetna (icke-medvetna) fältet. Här finns all erfarenhet och kunskap från hela universum lagrad i form av hologram.

Celeste Institutet

Ännu en anledning till att faktoiden överlevt är att det går att slå mynt av den. Tror ni mig inte? - Skicka en hundring så skall jag visa.

Referenser:
Riksutställningar: Man använder bara 10% av hjärnan
Barry L. Beyerstein: Do we really use only 10 percent of our brains?
Eric Chudler, Neuroscience for Kids: 10 % of the Brain Myth (ful sida, men bra)
Eric Chudler: Myths About the Brain: 10 percent and Counting
Benjamin Radford: "The Ten-Percent Myth", Skeptical Inquirer mar/apr 1999 (återgiven av Snopes.com)
The Straight Dope: Do we really use only 10 percent of our brains?
Nationalencyklopedin: hjärnan
Wikipedia (eng.): Glial cell
*Celeste Institutet AB: Intuitivt kapital
*The Brain Trust, www.braintrust.org.uk
Lite extra om vad aktivitets-bilder visar:
National Institute of Drug Abuse: The Basics of Brain Imaging
Allen R. Braun, M.D., Senior Investigator, National Institute of Health

Tror inte jag fått så många tips om någon annan faktoid - tack till samtliga!
I synnerhet Marcus Larsson som påpekade "aktivitets"-faktoiden jag gått på.

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum