fler faktoider

fler faktoider

Muhammed

Här är de teckningar (större versioner längre ner på sidan) som retat upp några mindre klipska delar av den muslimska samfälligheten mot framför allt Danmark, där de först publicerades.

Muhammed x 12

Ett problem är att några bilder är karikatyrer av profeten, ett annat att man avbildar honom över huvud taget. Även om det berömda förbudet mot avbildning av levande ting (som faktiskt inte finns i Koranen, utan i s.k. hadither - utförlig information finns på Pictures: According to Quran and Sunnah) inte följs sådär petnoga av alla muslimer, så är det hur som helst strängt förbjudet att avbilda just profeten. Åtminstone idag; det har funnits gott om rättrogna som inte haft en aning om det. Att faktiska avbildningar är omöjliga eftersom ingen på mycket länge haft en aning om hur han såg ut är tydligen irrelevant, det räcker att påstå att en gubbe utan uppenbara anomalier är profeten för att det ska vara klippt. En annan sak är att förbudet givetvis inte gäller för icke-muslimer.

Vad karikatyrerna beträffar - tja - man kan formulera det på många sätt, här är ett av de mer finstämda:

Det är grovt fel med saker som inte vill bli
skrattade åt, ty skrattet är vårt vackraste ord.

Staffan Söderblom

Eller så här:

...the right to offend is far more important than any right not to be offended,
simply because one represents openness, the other represents oppression.

Rowan Atkinson:
Speak to the Lords

Jag vet inte riktigt om jag kan koppla ihop de här dumheterna med någon faktoid, men jag ville få det sagt ändå.

Muhammed

Muhammed

Muhammed

Muhammed

Muhammed

Muhammed

Muhammed

Muhammed

Muhammed

Muhammed

Muhammed
Texten på turbanen/bomben är den muslimska trosbekännelsen:
"Det finns ingen gud utom Gud, och Muhammed är hans profet"

Muhammed

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum