fler faktoider

fler faktoider

Linux / GNU

Linus Torvalds skrev operativsystemet Linux

Unix är ett av världens mest använda operativsystem. Det kom till i slutet av 60-talet och användes redan på 70-talet i åtskilliga stora system, främst inom universitetsvärlden. Hemdatorerna var länge alldeles för klena för att använda något som ens påminde om Unix, varför PC:n vid lanseringen blev begåvat med bl.a. MS-DOS, som var en kopia av det då vanliga operativsystemet CP/M. Omsider fick DOS det grafiska gränssnittet Windows - resten är historia. (Om man inte kör Mac, alltså. Eller Unix, eller GNU, eller...)

Även om få icke-jurister håller reda på detaljerna idag så är Unix inte ett namn vilket som helst, utan ett vederbörligen registrerat varumärke. Ursprungligen registrerades det av Bell (som senare blev AT&T, det är Telia i USA, ungefär), i skrivande stund (22/9 2004) ägs det av en organisation som heter The Open Group och är f.ö. föremål för en uppslitande tvist (en googling på "SCO Linux" ger dagsläget i den bataljen).

Uppdaterat: I september 2007 ansökte SCO om "skydd under de amerikanska konkurslagarna" för att rekonstruera företaget. En s.k. chapter 11 är inte riktigt detsamma som konkurs, men bra nära.

En mångfald kopior finns, ofta med ett "x" i slutet av namnet för att folk i branschen skall begripa vad det egentligen är frågan om: HP/UX, AIX, Solaris... 1983 påbörjade Richard Stallman projektet GNU, förkortning för GNU's Not Unix. Detta skulle vara en Unix-klon som var gratis eller närmare bestämt "fri" ("free as in free speech, not as in free beer"); fri att sprida, fri att använda, fri att anpassa och förbättra. Särskild vikt lade Stallman på licensprogrammet som skulle göra det hela möjligt rent juridiskt, vilket är besvärligare än det låter; mycket har skrivits om detta problem, som verkar teoretiskt och världsfrånvänt men som i själva verket är rena motsatsen. Nog sagt.

Sedan dess har många personer lagt ner oerhört mycket ideellt arbete på GNU. Många av de verktyg man utvecklade fick stor spridning i Unix-världen; C-kompilatorn gcc och komprimeringsprogrammet gnuzip är bara två exempel. Poängen med det hela var att man till slut skulle kunna använda en dator fullt ut utan att behöva använda mjukvara som Kontrollerades av någon, och som man alltså inte hade lov att ändra på. Operativsystem, kompilatorer, texteditorer, epost, och så vidare, och så vidare... Men ett operativsystem inklusive kringapplikationer är ett vansinnigt stort projekt, och den allra viktigaste delen blev man aldrig färdig med; kärnan, eller "motorn" i operativsystemet, som finns längst in (eller ner), allra närmast hårdvaran.

På 1990-talet började Linus Torvalds i Finland att göra en Unix-klon, inspirerad av Unix-klonen Minix (som även undertecknad körde, på sin ägandes Atari ST! ville bara få det sagt). Tillsammans med ett antal andra programmerare fick man så småningom fram en fungerande kärna. Man kallade den Linux, efter Linus + Unix. En ensam kärna kan man nu inte göra särskilt mycket med eftersom den saknar alla de ovan nämnda komponenter som gör ett operativsystem riktigt användbart. Å andra sidan fanns GNU, som hade dessa komponenter men som saknade en kärna. Vad man då gjorde var att använda Linux som kärna i GNU - och så hade man ett komplett operativsystem!

För att sammanfatta det hela: Linux och GNU är två delar av samma system, som inte klarar sig utan varandra. Det som syns är vanligen betydligt mer GNU än Linux. Mängder av folk har bidragit, med stort och med smått. Torvalds gjorde en viktig insats, Stallman en ännu viktigare, men det Stora Jobbet gjordes av tusentals programmerare över hela världen.

Referenser:
gnu.org: Overview of the GNU System; What's in a name?
UNIX.org: UNIX Trademark Usage
Wikipedia: GNU/Linux

Kommentera
Tipsa om denna sida
Sätt betyg: Jättebra | Bra | Godkänd | Dålig

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum