fler faktoider

fler faktoider

Amerikaner och världskartan

En femtedel av alla amerikaner kan inte peka ut USA på världskartan

I maj 2006 publicerade National Geographic en undersökning i "geographic literacy", grundläggande geografiska kunskaper. 510 amerikanska medborgare på 18-24 år hade intervjuats i ämnet, och bland annat fått peka ut ett antal länder på en världskarta.

Locating Countries on the World Map
"...it is concerning that one in ten of those with up to a high school education
cannot identify the U.S., and one in five cannot find the Pacific Ocean."

Som synes kunde 94 % peka ut USA.

Det var åtminstone ett bättre resultat än en motsvarande internationell undersökning från 2002 (med 3250 ungdomar i nio länder), då prickade 89 % av amerikanerna in sitt eget land.

Varifrån kommer då femtedels-uppgiften ifrån? Naturligtvis kan den ha uppstått ungefär var som helst (innan den i augusti 2007 nådde världsrykte genom en miss-tävling) och behöver inte ha ett dugg med nämnda undersökning att göra. Liberman återger emellertid ett resonemang som visar hur 94 % skulle kunna mutera till en femtedel:

If 94 % can find the US on a map, that could easily be reported or remembered as 95 %.

And that would mean 5 % can't find the US on a map. Five percent can morph into 1/5 through a simple error in recollection... or because someone doesn't understand how to translate percentages into fractions.

Or you could turn 5 % into 1 in 20... which could then similarly turn into 20 %, and then 1/5.

Michael Kwun

Detta är vad jag tror, tills någon ännu bättre förklaring dyker upp.

Hur alarmerande är det då att 6 % av amerikanska ungdomar (snarare än 20 % av samtliga) inte kan peka ut sitt eget land på världskartan? Tja - själv tycker jag att det är ännu mer anmärkningsvärt att minst 94 % av alla som hör femtedels-påståendet sväljer det utan vidare.

Referenser:
Final Report National Geographic-Roper Public Affairs 2006 Geographic Literacy Study [PDF], sid 26
Mark Liberman, What she should have said - 29 augusti 2007
Unga svenskar har bäst koll på världen, Svenska Dagbladet 21 november 2002

Kommentera
Tipsa om denna faktoid
Sätt betyg: Jättebra | Bra | Godkänd | Dålig

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum