fler faktoider

fler faktoider

Java / Javascript

Nästan samma sak

Syntaxen i Javascript påminner visserligen om Java (liksom båda påminner om C m.fl.), men icke desto mindre är det två olika språk; skillnaderna är betydligt större och fundamentalare än likheterna. Javascript är heller ingen utveckling av Java eller så. Vad åtminstone en person på Netscape vid åtminstone ett tillfälle trodde sig kunna tjäna på att kalla Javascript för Javascript är okänt, men det enda konkreta resultatet verkar ha varit förvirring.

There is no real relationship between Java and JavaScript; their similarities are mostly in basic syntax because both are ultimately derived from C. Their semantics are quite different and their object models are unrelated and largely incompatible.

Wikipedia

JavaScript utvecklades ursprungligen av Brendan Eich, och dök för första gången upp i Netscape Navigator 2.0B3, släppt i december 1995. Först kallades det Mocha [mocka], sedan var det tänkt att det skulle heta LiveScript, men i och med att Netscape ungefär samtidigt började stödja Sun Microsystems programspråk Java i syfte att kunna ha miniprogram i webbläsaren, valde man att kalla det JavaScript, främst i marknadsföringssyfte. Förutom namnet, har JavaScript inget med programspråket Java att göra. Det faktum att namnen liknar varandra har lett till mycket förvirring, och än idag finns det många som tror att JavaScript är synonymt med Java.

Wikipedia

Rent konkret stöter man mestadels på program i Javascript (som åtminstone jag föredrar att stava med litet s) i form av små- eller medelstora snuttar inbäddade i hemsidor, för "bakgrundsjobb" som hantering av menyer, kontroll av ifyllda fält i formulär, med mera. Många sådana är skäligen enkla att skriva, särskilt som de kan knappas in direkt i HTML-koden.
Program skrivna i Java ser man oftast i form av s.k. applets på hemsidor, spel torde vara det överlägset vanligaste. Java är lite mer tekniskt krävande i form av kunskap och verktyg; inkluderande av bibliotek, kompilering...

Eftersom programspråken lämpar sig för såpass olika uppgifter - åtminstone i de former som blivit oss givna - så krävs det inte särskilt mycket praktisk erfarenhet för att hålla isär dem.

Referenser:
Wikipedia (sve): JavaScript
Wikipedia (eng): JavaScript

Kommentera
Tipsa om denna faktoid
Sätt betyg: Jättebra | Bra | Godkänd | Dålig

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum