fler faktoider

fler faktoider

Tunneln genom Hallandsåsen

Sparar sju minuter

Jag skall först och främst erkänna att jag i följande text främst gått efter Banverkets beskrivning. Men oavsett alla tänkbara nackdelar, så kvarstår faktum, att tidsvinsten inte var det enda eller ens främsta motivet för projektet. Man kan naturligtvis ifrågasätta de övriga motivens giltighet på olika sätt (relevans, underlag, oriktiga beräkningar osv.), men inte deras existens.

Den berömda tunneln är en del av en större satsning på Västkustbanan i sin helhet. Med dubbla spår, rakare spår m.m. kommer, enligt Banverket, godskapaciteten att öka med 30 %, och restiden Malmö-Göteborg att minska från ca 4 timmar till drygt 2 timmar. Tunneln genom "Hallandsås"* är ett led i detta; utan tunnel blir åsen en ännu markantare flaskhals än vad den är idag:

Hallandsås är i järnvägssammanhang en klassisk flaskhals. Sträckningen över åsen har ända sedan den färdigställdes 1885 varit besvärlig för tågtrafiken med sina tvära kurvor och branta lutning. På några kilometer stiger banan nästan hundra meter. Under höst och vinter kan snö eller löv leda till att tågen slirar och därför försenas eller till och med stannar. Detta orsakar förseningar längs hela Västkustbanan.

Dagens järnväg över åsen är ett enkelspår. Ett sådant kan naturligtvis inte jämföras med ett dubbelspår bara sådär, även bortsett från de andra problemen:

Godstågens vikt kan fördubblas och istället för dagens fyra tåg per timme kan banan i framtiden trafikeras av 24 tåg per timme.

Lastkapaciteten per tåg är en annan faktor som inte har så mycket med tidsvinst att göra:

Fullastade godståg kan inte köra uppför de branta lutningarna. Idag är maxvikten 1100 ton, men på höst och vinter sänks den till 900 ton. Det nya svenska järnvägssystemet byggs för att kunna köra tåg på över 1600 ton. En tunnel klarar den nya standarden.

Här återfinns dessutom det aktuella påståendet:

En tunnel genom åsen skulle ge en tidsbesparing på sträckan på cirka 10 minuter jämfört med den gamla sträckningen.

Faktoiden ifråga är alltså att denna tidsvinst skulle vara den enda poängen med tunneln. Visst spelar den in, men vinster i form av färre förseningar och flerdubblad kapacitet är givetvis betydligt viktigare när det gäller en miljardsatsning.

Sen är det ett helt annat frågekomplex, huruvida tunneln sammantaget kan bli en god affär, ekonomiskt och på andra vis, hur mycket den kommer att kosta innan den blir klar - om den blir klar - och hur många år det i så fall kan tänkas ta innan det hela betalat sig, med mera. Men ger man sig in i den diskussionen så får man åtminstone ha grundförutsättningarna klara för sig. Att det enda syftet med en tunnel genom Hallandsåsen skulle vara en tidsvinst på några minuter är helt enkelt inte sant.

Dessutom: Hallandsåsen är inte en rullstensås (vilka utgör spår efter istiden) utan en s.k. horst, en förkastningsås.

* Själv skriver jag helst "Hallandsåsen", men "Hallandsås" i obestämd form är helt OK i Halland-Skåne, och är förresten en kvarleva efter den danska tiden. "Enkel bestämdhet" kallas det, vilket alltså tillämpas i danskan. Andra exempel är "Lilla Torg" i Malmö, "Stora Torg" i Halmstad, och många fler.

Referens:
Trafikverket (vari bl.a. Banverket uppgått): Hallandsås - Motiv och miljönytta

Kommentera
Tipsa om denna faktoid
Sätt betyg: Jättebra | Bra | Godkänd | Dålig

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum