fler faktoider

fler faktoider

Karl XII enligt Brunner

I Ernst Brunners Carolus Rex: Karl XII - hans liv i sanning återberättat (Albert Bonniers 2005) görs ett psykologiskt porträtt av Karl XII, främst på så sätt att den utgör ord som läggs i kungens mun. Huruvida porträttet stämmer eller inte går utanför dessa sidors område, liksom stilgreppets lämplighet, med mera; vad som är intressantare (för mig just här) är den mängd felaktiga uppgifter som boken innehåller, och som därför gör den mindre lämplig som referenslitteratur än vad författaren låtit påskina. Här följer ett litet urval.

Gustav II Adolf var Karl XII:s farfar

Felet återkommer på flera ställen i boken. Karl XII:s farfar var Karl X Gustav, som Brunner lyckats blanda ihop med Gustav Adolf.

Kungen mäter stenarna som Gustav Adolf misslyckats med att nedriva, och noterar det närbelägna slottet Kronoberg

Stenarna ifråga är en del av Köpenhamn, som Gustav II Adolf aldrig försökte nedriva - det var Karl X som angrep staden. Slottet som avses är förmodligen Kronborgs slott i Helsingör, det ligger dock några mil från Köpenhamn. Kronobergs slott ligger utanför Växjö.

Karl XII omges i strid av en livvakt som bildar en mobil skyddsmur

Bilden av hjältekungen som utan rädsla går i täten skulle alltså vara osann; men om man läser Brunners egna skildringar av slag så lyser livvakten med sin frånvaro, åtminstone när den verkligen behövs. Belägg från andra källor lyser även de med sin frånvaro.

Karl XII gjorde sina behov vid matbordet

Belägg saknas. (Detta är bara ett exempel på de uppgifter, små som stora, som Brunner använder, som snarare härstammar från hans fantasi än från verkligheten. Det är naturligtvis helt i sin ordning i en skönlitterär roman.)

Kristian IV skickar brev

Kristian IV av Danmark dog 1648, då var inte ens Karl XII:s far född. Kristian V dog i augusti 1699, även detta innan han kan ha haft någon möjlighet att avsända nämnda brev. Bengt Nilsson spekulerar i möjligheten att det kan vara Fredrik IV som avses.

Sidan 118-120: Den stora likbesiktningen

Citerar Nilsson: "Här kommer då den första veritabla orgien i felaktigheter och förvanskningar. Här ligger på borden bland annat människor som inte ens fått sina fall slutligt avgjorda när Karl XII lämnade Stockholm, exempelvis bonden Sven och båtsmanshustrun Karin, ett fall som i verkligheten behandlades den 11 juni 1700. Här ligger soldaten Stake som i verkligheten fick kyrkoplikt och en månad på vatten och bröd, soldaten Trana som fick 3 gatlopp etc. etc. etc. Inte undra på att recensenter kan bli förfärade av Karl XII när han på det här sättet pådyvlas dödsdomar han inte ens avkunnade och likbesiktningar av människor som inte ens var döda."
Varefter de enskilda felaktigheterna avverkas i en lång rad.


Märkligheterna ovan är bara en flisa av de som återfinns på www.karlxii.se, där Bengt Nilsson arbetar med att lista alla fel han hittar i Brunners bok. Det är inte lätt att göra den sidan rättvisa, eftersom Brunner gör så många fel av så olika sorter. Översättningsmissar (som när det baltiska rymdmåttet "loof" blir till den förmodligen avsevärt större enheten "sädesloft"), kreativa tolkningar av Fryxell (som inte är den säkraste sagesmannen till att börja med), överdrifter, insinuationer, slarvfel, uppenbart avsiktliga förvrängningar, med mera.

Som visats i samband med t.ex. genomgången av rättsfallen så har Brunner nästan genomgående behållit de dömdas verkliga namn, men har nästan lika genomgående ändrat i domsluten för att skapa fler dödsdomar och därmed ett starkare stöd för den tes han driver. Mot bättre vetande dukar han upp en historia om en djurmassaker som läsaren har mycket svårt att genomskåda, precis som i fallet med dödsdomarna. En dialog mellan prins Karl och hans lärare görs om så att innehållet närmast blir rakt motsatt det verkliga o.s.v. Brunner har heller inte använt modern forskning i någon vidare utsträckning, utan bygger i mycket hög grad på Fryxells arbeten - publicerade för ca 150 år sedan.

Bengt Nilsson på www.karlxii.se

Det tycks inte finnas en detalj som undgått Brunner, och hur han i hela fridens namn har lyckats, som det synes, gå i igenom hela den enorma litteraturen övergår nästan mitt förstånd. Det är sannerligen en arbetsinsats utan motstycke i modern svensk litteratur.
[...]
Ingen vanlig romanläsare kan ju kontrollera allting i detta enorma stoff och man sätter bockar i kanten och undrar: vad är sanning?

Mats Gellerfelt i SvD

Jag är inte påläst, men tvivlar inte ett ögonblick på att Ernst Brunner förhåller sig hederligt till källorna och senaste forskning. Därför tar jag tacksamt emot folkbildningen.

Ulrika Knutsson i Expressen

Ernst Brunner har fått viss kritik för att vilseleda läsarna genom att hävda att innehållet i boken är sant. Men han säger att han aldrig har hävdat att det som står i boken skulle vara någon slutgiltig sanning, det skulle strida mot hans natur.

Therese Hansson i Södermanlands Nyheter

Ingen ska kunna slå mig på fingrarna när det gäller fakta om Karl XII.

Ernst Brunner i Populär Historia

- Jag vill att läsaren ska provoceras och sväva i osäkerhet om vad som är sant eller inte [...] Jag vill bli läst, basta!

Ernst Brunner i SvD

Referenser:
www.karlxii.se
Therese Hansson: intervju med Ernst Brunner, Södermanlands Nyheter 23 september 2005
Anna Larsdotter: intervju med Ernst Brunner, Populär Historia nr 7-8 2005
Ricki Neumann: intervju med Ernst Brunner, Svenska Dagbladet 29 september 2005
Bengt Nilsson: Ernst Brunners Carolus Rex och den historiska sanningen
Felen varierar i art och storlek, de mest flagranta kan vederläggas av vilken historiebok som helst

Kommentera
Tipsa om denna sida
Sätt betyg: Jättebra | Bra | Godkänd | Dålig

fler faktoider


Hexmaster! - Ett odiskutabelt faktum